Novinky

Pracovisko RTG Košice - Sever

V dňoch 19.06.; 20.06. a 22.06.2018 bude pracovisko RTG Košice - Sever zatvorené. Zastupujúce pracovisko RTG Košice - Juh

Pracovisko RTG Trebišov

V dňoch od 13.06. do 22.06.2018 bude pracovisko RTG Trebišov zatvorené.

Pracovisko RTG Košice - Terasa

Pracovisko RTG Košice - Terasa bude v dňoch 11.06.;14.06.;15.06.;18.06.;21.06.;22.06.2018 zatvorené. Zastupujúce pracovisko RTG Košice - Sever - 12.06. a 13.06.2018 a RTG Juh 19.06.a 20.06.2018