Novinky

Pracovisko RTG BA Tehelná

V dňoch 18.12. do 21.12.2018 bude pracovisko RTG BA Tehelná bude pracovisko zatvorené.Zastupujúce pracovisko RTG Karl.Ves.

Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov od 27.12.2018 do 31.12.2018 na pracoviskách Celotelovom RDG

Celotelové RDG pracoviská budú počas sviatkov ZATVORENÉ v termínoch:

V dňoch 21.12. do 31.12.2018

RDG Sečovce

V dňoch 27.12. do 31.12.2018

RDG Liptovský Mikuláš

Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov od 27.12.2018 do 31.12.2018 na rtg pracoviskách

Rtg pracoviská budú počas sviatkov ZATVORENÉ v termínoch:

V dňoch od 19.12.2018 do 21.12.2018, 27.12. a 31.12.2018

Rtg Žilina

V dňoch od 21.12.2018 do 31.12.2018

Rtg Brezno

V dňoch od 27.12.2018 do 31.12.2018

RTG Prešov

Rtg KE - Juh

Rtg KE - Terasa

Rtg KE - Sever

Rtg Rožňava

Rtg Trebišov

Rtg Banská Bystica

Rtg BA - Tehelná

Rtg Karlová Ves

Rtg Martin

Rtg Senica

Rtg Prievidza

Rtg Trnava

 

 


 

 

 

Pracovisko RTG Košice - Juh

Pracovisko RTG Košice - Juh bude dňa 17.12.2018 zatvorené, zastupujúce pracoviská RTG Košice Sever, RTG Terasa