Vitajte

Krédom spoločnosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým, aj tým najnáročnejším a kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb predstavuje jeden z jej strategických cieľov. Z toho dôvodu je veľký dôraz kladený na profesionálny prístup našich pracovníkov k pacientom a moderné vybavenie pracoviska s maximálnym zreteľom na spokojnosť pacientov.

Čítať viac

Aktuálne informácie

Pracovisko RTG Martin

Pracovisko RTG Martin bude v dňoch 06.07. a 08.07.2020 zatvorené.

RTG Žilina

Dňa 03.07. a 07.07.2020 bude pracovisko RTG Žilina zatvorené.

Pracovisko RTG BA Karlová Ves

V dňoch 06. a 07.07. a od 10.07 do 15.07.2020 bude pracovisko RTG BA Karlová Ves zatvorené. Zastupujúce pracovisko RTG Tehelná

Služby

Spoločnosť Schneider rádiologia/radiology  sa riadi princípom optimalizácie, pacient dostáva výsledný snímok ako CD nosič, výtlačok na špeciálnom fotopapieri alebo môže byť zaslaný e-mailom. Naši pracovníci vynaložia všetky svoje schopnosti, aby ste sa mohli  dokonale postarať o svoj chrup a Vášmu zubnému lekárovi predložili kvalitný  – snímok na spoľahlivú diagnostiku.

Čítať viac